KAPACITET UREĐAJA

OD 50 DO 3.500 ES x 3
(ekvivalentnih stanovnika)

NAMJENA

Hoteli – apartmani- restorani – škole – bolnice – naselja – općine – gradovi – industrija – ostalo

STUPANJ PROČIŠĆAVANJA

II ili III stupanj pročišćavanja

  • bez potrebe primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja
  • bez potrebe izrade i spajanja uređaja na odušnike

BIOTIP – tipski tip uređaja kapaciteta od 50 do 3500 ES (ekvivalentnih stanovnika) pa sve do max 10.500 ES (ugradnja 3 BIOTIP ueđaja), namijenjen je potpunom biološkom pročišćavanju otpadnih voda iz manjih naselja, hotela, odmarališta, vojarni, kampova, škola, prehrambene industrije itd.

Namjena: za hotele, apartmane, restorane, škole, bolnice, naselja, općine, gradove, industriju itd.

SPECIFIČNOST UREĐAJA BIOTIP

Specifičnost uređaja je ugradnja bez primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja.

Tipski uređaj BIOTIP za biološko pročišćavanje otpadnih voda (sanitarno-fekalnih otpadnih voda) manjih naselja i pojedinačnih objekata čini aeracijski bazen okruglog oblika. U njemu se nalazi sekundarni taložnik sa preljevnim križem, zračna „mamut“ crpka, aeratori i razvodni cjevovod zraka te je pokriven nagaznom rešetkom koja se oslanja na nosive profile. Komprimirani zrak koristi se za pogon kompletnog uređaja, koji se dobavlja uz pomoć niskotlačnih kompresora smještenih u posebnoj prostoriji zajedno sa elektrokomandnim ormarićem.

U aeracijski bazen uz pomoć gravitacije ili crpki iz crpnog bazena ulazi svježa otpadna voda u koju se intenzivno upuhuje komprimirani zrak kroz membranske aeratore koji stvaraju fine mjehuriće. Svježa otpadna voda tako se miješa sa finim mjehurićima zraka, a kisik iz zraka se pritom otapa u vodi. Uz pomoć mamut crpke iz sekundarnog taložnika povremeno se u aeracijski bazen prebacuje i „aktivni“ mulj sačinjen od flokula mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe) koji za život trebaju hranu i kisik, a dobivaju je tako da hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj način je pročišćavaju, dok kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu.

Takva mješavina (otpadne vode, mjehurića zraka i mikroorganizama) prelazi u sekundarni taložnik u kojem se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja odlazi u preljev. Potom se aktivni mulj ponovo vraća u aeracijski bazen i time se proces kontinuirano obnavlja.

Takva izbistrena i pročišćena voda odlazi u recipijent. Dio mikroorganizama nakon određenog vremena ugiba i tako se stvara biomasa čija se koncentracija povećava u otpadnoj vodi. Proces je međutim tako dimenzioniran da ta biomasa dodatno oksidira i mineralizira (extended aeration) i vodi se do faze endogene respiracije. Na taj način smanjuje se volumen viška mulja i potreba izvlačanje viška mulja se produžuje na duže vrijeme (u praksi jedanput u 6 mjeseci do 2 godine).

BIOTIP uređaj izvodi se kao ukopani kružni bazen prekriven nagaznom rešetkom. Smješten je na smjeru kanalizacije kada nema potrebe izvođenja crpne stanice. Na uređaju se ne nalaze pokretni dijelovi (puhalo i elektro ormarić smješteni su u posebnoj prostoriji). Upravo iz tog razloga trajnost uređaja je neograničena, a svi materijali su otporni na agresivne medije.

Postiže se stupanj pročišćavanja veći od 95% razgradnje organske tvari, a po zahtjevu se može izvesti i postupak sa dodatnim uklanjanjem dušika i fosfora.

Rad uređaja je u potpunosti automatiziran s minimalnim troškovima pogona i održavanja.

Izlazna voda ima manje od 25 mg (BPK5)/l što predstavlja stupanj pročišćavanja veći od 95% razgradnje organske tvari. Ovaj rezultat pročišćavanja postiže se dimenzioniranjem aeracijskog bazena na opterećenje volumena manje od 0,2 kg (BPK5)/m3,d, zadržavanjem vode u sekundarnom taložniku dužem od 4 sata i unošenjem kisika od najmanje 3,0 kg O2/kg (BPK5). Takva izlazna voda zadovljava sve propisane uvjete za ispuštanje u prirodni prijemnik II kategorije.