KAPACITET UREĐAJA

OD 3 DO 25 ES
(ekvivalentnih stanovnika)

NAMJENA

Obiteljske kuće – vikendice – apartmani – restorani – škole – izletišta – kampovi – industrija – ostalo

STUPANJ PROČIŠĆAVANJA

II ili III stupanj pročišćavanja

  • BEZ BETONSKIH RADOVA
  • bez potrebe primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja
  • bez potrebe izrade i spajanja uređaja na odušnike

BIOTIP kup – kućni uređaj za pročišćavanje (KUP) s kapacitetom od 4 do 30 ES (ekvivalentnih stanovnika).

Namjena: za obiteljske kuće, apartmane, benzinske crpke, pansione, granične prijelaze

SPECIFIČNOST UREĐAJA BIOTIP kup

Specifičnost uređaja je ugradnja bez primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja, bez betonskih radova i bez potrebe izrade i spajanja uređaja na odušnike.

BIOTIP kup odnosno kućni uređaj za pročišćavanje (KUP) svojom veličinom, konstrukcijom i tehnologijom pripada tzv. „predizvedenim mehaničko-biološki vođenim kućnim uređajima“. To su plastični uređaji sa aeracijskim sistemom tipa „lagani balon“ sa načinom rada sa biomasom malog opterećenja, denitrifikacijom (uklanjanje dušika), aeracijom i aerobnom stabilizacijom viška mulja. Izveden kao plastični vodonepropusni bazen, ovaj uređaj podijeljen je na dijelove prema zasebnim mehaničko-biološkim cjelinama u kojima se odvijaju faze pročišćavanja otpadnih voda. U bazenu se nalaze ulazna košara, sustav aeracije koji se sastoji od razvoda zraka, aeratora i zračne pumpe, dok su svi metalni dijelovi površinski zaštićeni ili izrađeni od nehrđajućeg čelika. Bazen cilindričnog oblika, izrađen je od ekstrudiranih ploča načinjenih od polipropilena koje su međusobno spojene zavarivanjem. S vanjske strane bazena nalaze se prstenovi za ojačanje, dok je konstrukcija bazena napravljena tako da on može podnijeti okolni pritisak tla bez dodatnih konstrukcijskih ili statičkih mjera. Ulazna (perforirana) košara lako se uklanja, a nalazi se na ulazu u cijevi i na okviru bazena. Ovakav sustav omogućuje automatsku cirkulaciju vode i mulja. Zračni se sustav sastoji od puhala, razvoda zraka i aeratora. Samo puhalo smješteno je izvan uređaja, na suhom mjestu u objektu (garaža, kotlovnica, podrum i sl.), a radi bez podmazivanja uljem, sa malom potrošnjom el. energije i minimalnim nivoom buke. Ono je ujedno i jedini električno pogonjeni uređaj na samom uređaju za pročišćavanje te je za njegov pogon potrebna utičnica 230V/50 Hz zaštićena od prskanja vodom.

Za postavljanje uređaja potrebno je imati prethodno iskopanu jamu odgovarajućih dimenzija prema skici. Dno jame, a ovisi o terenu trebalo bi biti betonirano mršavim betonom debljine 10 cm. Osim toga potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje puhala. Za testiranje i početni rad uređaja potrebno je osigurati dovoljnu količinu vode za prvo punjenje.

    

Upotrebom uređaja BIOTIP kup postiže se II ili III stupanj pročišćavanja otpadnih voda.