KAPACITET UREĐAJA

OD 5 DO 10.000 ES
(ekvivalentnih stanovnika)

NAMJENA

Hoteli – apartmani- restorani – škole – bolnice – naselja – općine – gradovi – industrija – ostalo

STUPANJ PROČIŠĆAVANJA

II ili III stupanj pročišćavanja

  • bez potrebe primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja
  • bez potrebe izrade i spajanja uređaja na odušnike

BIOTIP kompakt – tipski uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda s kapacitetom od 5 do 10.000 ES (ekvivalentnih stanovnika).

Namjena: za benzinske servise, apartmane, pansione, hotele, aute kampove, trgovačke centre, granične prijelaze itd. Moguća ugradnja na parkirališta.

SPECIFIČNOST UREĐAJA BIOTIP kompakt

Specifičnost uređaja je ugradnja bez potrebe primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja, bez potrebe izrade i spajanja uređaja na odušnike.

BIOTIP kompakt koristi se za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda i pogodan je za pročišćavanje otpadnih voda turističkih objekata, naselja, industrije i objekata gdje su promjenjiva hidraulička opterećenja.

Uređaj je kompletno izveden od armiranog vodonepropusnog betona, dok se za pogon koristi komprimirani zrak koji se dobavlja uz pomoć niskotlačnih kompresora. Zračna košara koja zaustavlja sav nerazgradivi otpad montira se na ulazu u bioaeracijski bazen, dok je na istom tom mjestu moguća ujedno i ugradnja i vertikalnog ili kosog pužnog sita. U bazenu za dodatnu denitrifikaciju, u kojem vlada anoksično stanje, dolazi mehanički pročišćena sirova otpadna voda, povratni aktivni mulj iz sekundarnog taložnika i biomasa iz bioaeracijskog bazena.

Biomasa u bazenu uzima prijeko potreban kisik iz nitrata (NO4) čime nastaju novi spojevi odnosno nitrati se pretvaraju u nitrite (NO3). Tako nastali nitriti razgrađuju se potom u elementarni kisik i dušik u plinovitom stanju, koji u takvom obliku preko površine bazena odlazi u atmosferu. Na taj način dušik se uklanja iz otpadnih voda. Kroz membranske aeratore koji stvaraju fine mjehuriće upuhuje se intenzivno komprimirani zrak. Tako se svježa otpadna voda miješa sa finim mjehurićima zraka, dok se kisik iz zraka otapa u vodi.
Mamut crpkom iz sekundarnog taložnika povremeno se u aeracijski bazen prebacuje i „aktivni“ mulj sastavljen od flokula mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe) koji za život trebaju hranu i kisik. Oni hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj je način pročišćavaju, dok kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu.

Tako dobivena mješavina otpadne vode, mjehurića zraka i mikroorganizama prelazi u sekundarni taložnik gdje se aktivni mulj koji se odvaja od izbistrene vode odlazi u preljev. Aktivni se mulj potom ponovo vraća u bazen za dodatnu denitrifikaciju i na taj se način proces kontinuirano obnavlja. Tako izbistrena i biološki pročišćena voda ispušta se gravitacijskim cjevovodom u recipijent

Objekt može biti ukopan, poluukopan ili nadzemni.

 

          

Izlazna voda ima manje od 20 mg (BPK5)/l što čini stupanj pročišćavanja većim od 95% razgradnje organske tvari. Ovako visoko stupanj pročišćavanja postiže se dimenzioniranjem aeracijskog bazena na opterećenje volumena manje od 0,2 kg (BPK5)/m3,d, zadržavanjem vode u sekundarnom taložniku duže od 4 sata i unošenjem kisika od najmanje 2,5 kg O2/kg (BPK5). Takva izlazna voda zadovoljava sve uvjete za ispuštanjem u prirodni prijemnik II ili III kategorije.