KAPACITET UREĐAJA

OD 5 DO 500 ES
(ekvivalentnih stanovnika)

NAMJENA

Objekti i naselja koji se namjeravaju seliti (npr. radnička naselja)

STUPANJ PROČIŠĆAVANJA

II ili III stupanj pročišćavanja

  • bez potrebe primarnog taložnika i evakuacije primarnog mulja
  • bez potrebe izrade i spajanja uređaja na odušnike

BIOKONTEJNER – uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda s kapacitetom od 5 do 1.000 ES (ekvivalentnih stanovnika) izveden u standardnom kontejneru duljine od 2 do 12 m, a za veće kapacitete moguća je ugradnja dva ili više kontejnera.

Namjena: za objekte i naselja koja se imaju namjeru seliti (npr. Radnička naselja)

Biokontejnerski biološki blok izveden je od 2 komore: aeracijskog bazena i sekundarnog taložnika.
Oprema za aeraciju otpadne vode – razvodni cjevovod sa ručnim slavinama, vertikalne cijevi za razvod zraka do aeratora i gumeno-membranski aeratori, smještena je u aeracijskom bazenu.
Aeracijski bazen i taložnik čine spojene posude tako što je aeracijski bazen povezan sa sekundarnim taložnikom putem spojnih cijevi. Osim spojnih cijevi u dvije komore sekundarnog taložnika nalaze se i dvije mamut (zračne) pumpe, preljevni kanal i izlazna cijev.

Otpadna se voda ulaskom u aeracijski bazen intenzivno aerira te se miješa sa aktivnim muljem koji mamut pumpe vraćaju iz taložnika. Mikroorganizmi iz otpadne vode, prisutni u ovoj fazi rada, koriste organsku tvar iz otpadne vode kao hranu te je na taj način pročišćavaju, dok za život potreban kisik uzimaju iz zraka koji se upuhuje u vodu. Mješavina (otpadne vode i aktivnog mulja) prelazi kroz spojnu cijev u taložnik putem spojenih posuda, gdje se dovršava proces pročišćavanja na taj način da se aktivni mulj taloži u konusni dio taložnika, dok se izbistrena voda izdiže prema gore i preko nazubljenog preljeva odlazi u izlaznu cijev. Pomoću mamut pumpe pogonjene zrakom, istaloženi aktivni mulj vraća se u aeracijski bazen u određenim vremenskim razdobljima.

Biokontejner se dovozi kompletno opremljen na samo mjesto montaže gdje se postavlja na jednostavne temelje te priključuje na kanalizaciju i elektro energiju. Moguće su dvije verzije izvedbe: ukopana ili poluukopana.

U uređaju BIOKONTEJNER se postiže visoki stupanj pročišćavanja uz minimalne troškove. Specifičan je po tome što uređaj radi automatski bez potrebe stalnog nadzora.