Voda – čista kao iz prirode, bez kompromisa!

Upravljanje pitkom vodom jedna je od primarnih zadaća čovječanstva.
Korištenje vodnih resursa i ispuštanje otpadnih voda u prirodne vodne sustave ometa prirodne zakone hidrološkog ciklusa. Potrebno je i neophodno težiti tome da korištenu vodu koju smo uzeli iz prirode ne vraćamo natrag u prirodu onečišćenu, već iste kvalitete i kakvoće kakva je bila pri njenom zahvaćanju, kako bi se ispravio nastanak neravnoteže. To postižemo sustavom za pročišćavanje otpadnih voda.

Rezultat ovog nastojanja je portfolio tvrtke Interplan: kvaliteta uređaja za pročišćivanje voda, 3 i pol desetljeća rada u očuvanju okoliša, bez kompromisa. Pogledajte detaljnije neke od naših brojnih projekata.