35 godina s Vama!

Tvrtka Interplan djeluje u području pročišćavanja otpadnih voda i ekologije. Osnovana je u Karlovcu davne 1989. godine i od tada pa sve do danas primarni cilj joj je zaštita okoliša kroz poslove tehnološkog projektiranja, izrade i montaže uređaja za pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda.

Tehnologija bez roka trajanja i bez skupog održavanja

Kao osnovu procesa pročišćavanja sanitarno komunalnih
voda koristi se biološka obrada uz pomoć aktivnog mulja koja
daje garanciju za visok stupanj pročišćavanja i relativno niske
pogonske troškove.

Ekološki inženjering u zaštiti vodnih resursa

Uspjeh tvrtke zasnovan je na kvaliteti samih uređaja od same
izrade do ugradnje na terenu te vrhunskoj stručnosti i
entuzijazmu naših zaposlenika. Ispunjavanje i strogo pridržavanje
europskih i lokalnih zakonskih propisa naše je osnovno načelo.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

Tehnologija bez roka trajanja i bez isteka garancije

VODA koja ŽIVOT znači!

Bez vode nema života i zato je ona najvrednije prirodno bogatstvo.

Voda na planeti Zemlji je u stalnom pokretu. Oko 72% površine Zemlje je pokriveno vodom, od čega čak 97,5% otpada na slanu morsku vodu. Od preostalih 2,5% slatke vode veliki dio je nedostupan, preduboko u podzemlju ili zarobljen u polarnim ledenjacima.

Procjenjuje se stoga da je samo 1% slatke vode dostupan za korištenje. Realne količine slatke vode bile bi dostatne i da je populacija Zemlje veća, no problem stvara neravnomjerna rasprostranjenost slatke vode kao i kakvoća svih prirodnih voda.

Uzastopni porast ljudske populacije, pojačan razvoj industrije i poljoprivrede rezultira pojačanom upotrebom vode, što dovodi do nastajanja velikih količina otpadnih voda.

Što su otpadne vode?

Prirodna voda nakon korištenja za određenu namjenu postaje upotrijebljena ili otpadna voda. Sadržaj pojedinih tvari u onečišćenoj vodi utvrđuje se terenskim i laboratorijskim uzorkovanjem i analizom. Na osnovu toga dobiju se pokazatelji onečišćenja vode koji čine osnovu za planiranje i projektiranje mjera zaštite, odnosno projektiranje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Svojstva otpadnih voda bitno ovise o njihovom porijeklu. Po količini onečiščujućih tvari industrijske otpadne vode su na prvom mjestu, a zatim slijede otpadne vode stanovništva i poljorivrede.

Sustav za pročišćavanje otpadnih voda jedini je mogući i prije svega jedini je ispravan način kako čovjek treba odgovorno postupati prema vodi uzetoj iz prirode te njenom vraćanju u istu.

Vodu treba pročistiti do tog stupnja da njenim ponovnim vraćanjem u prirodu ne narušimo prirodnu ravnotežu i kvalitetu okoliša.

Voda – čista kao iz prirode, bez kompromisa!

Upravljanje pitkom vodom jedna je od primarnih zadaća čovječanstva.
Korištenje vodnih resursa i ispuštanje otpadnih voda u prirodne vodne sustave ometa prirodne zakone hidrološkog ciklusa. Potrebno je i neophodno težiti tome da korištenu vodu koju smo uzeli iz prirode ne vraćamo natrag u prirodu onečišćenu, već iste kvalitete i kakvoće kakva je bila pri njenom zahvaćanju, kako bi se ispravio nastanak neravnoteže. To postižemo sustavom za pročišćavanje otpadnih voda.

Rezultat ovog nastojanja je portfolio tvrtke Interplan: kvaliteta uređaja za pročišćivanje voda, 35 godina rada u očuvanje okoliša, bez kompromisa.

Učinimo
planet čišćim

[/vc_column]

Novosti

Svijet ekologije uvijek je pun zanimljivosti i događanja! Provjerite koje smo sajmove posjetili te koji su nam novi značajni projekti.